We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

UNREQUITED LOVE PUNCH

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Unrequited Love Punch

Jack là một người đàn ông biết giữ lời, nhưng chỉ khi nói đến rượu whisky của mình. Khi ông mất đi thì vẫn là một người đàn ông độc thân có lẽ đó là vì người phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn – Cô Clara Boone đã không hiểu được tâm tư của Ông. Jack chưa bao giờ gặp một người phụ nữ khác có thể chiếm vị trí của Clara, và ly cocktail này được tạo ra để tưởng nhớ đến tình yêu đã mất của Jack, và cũng để vinh danh sự cống hiến của ông cho việc làm rượu Whisky.

Thành Phần

Jack Daniel’s Old No.7 ® : 50 ml
Cranberry juice : 50 ml
Pineapple juice : 15 ml
Orange juice : 15 ml
Ginger ale

Công Thức

  1. 1/2 fill the shaker with cubed ice.
  2. Add all ingredients except the ginger ale and shake vigorously for 10 seconds.
  3. 3/4 fill a highball glass with cubed ice.
  4. Strain the liquid into the glass.
  5. Top with ginger ale.
  6. Add orange slice to garnish.
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Unrequited Love Punch

Công Thức Khác

UNREQUITED LOVE PUNCH
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200