We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

TENNESSEE HONEY & LEMONADE

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniels Honey - TENNESSEE HONEY & LEMONADE

Trong khoảng thời gian chúng tôi đã làm Tennessee Whiskey tại Lynchburg, mọi người đã thưởng thức nó với nước chanh. Và khi chúng tôi giới thiệu Tennessee Honey vài năm trước, truyền thống đó đã được thay đổi. Sau tất cả, không có gì kết hợp phù hợp giữa nước chanh hòa huyện cùng một chút ngọt ngào.

Thành Phần

Công Thức

  1. 3/4 fill a highball glass with cubed ice.
  2. Pour Jack Honey over ice.
  3. Top with lemonade.
  4. Add lemon wedge to garnish.
Công Thức Pha Chế Jack Daniels Honey - TENNESSEE HONEY & LEMONADE

Công Thức Khác

TENNESSEE HONEY & LEMONADE
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200