We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

SINGLE BARREL OLD FASHIONED

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's SINGLE BARREL - OLD FASHIONED

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng một số người quên rằng nước đá là thành phần quan trọng của hầu hết các loại cocktail. Và không phải tất cả các khối đá được tạo ra bằng nhau. Các khối lớn hơn có diện tích bề mặt lớn hơn làm chậm sự tan chảy và làm giảm độ pha loãng của đồ uống của bạn. Vì vậy, trước khi bạn tự thưởng cho mình một ly cocktail, bạn có thể tìm cho mình viên đá thích hợp.

Thành Phần

Jack Daniel’s Single Barrel® : 50 ml
Simple syrup : 12.5 ml
Dash Angostura® bitters : 2
Orange Peel : 1

Công Thức

  1. Combine Jack Daniel’s Single Barrel, simple syrup, and bitters into a cocktail mixing glass.
  2. 1/2 fill with ice and stir for 20-30 seconds.
  3. Strain into the rocks glass over fresh ice.
  4. Garnish with orange peel .
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's SINGLE BARREL - OLD FASHIONED

Công Thức Khác

SINGLE BARREL OLD FASHIONED
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200