We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

SILENT SEVEN

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Silent Seven

Thỉnh thoảng, ông Jack thường uống rượu whisky trộn với đường và một thành phần gây tò mò có tên là Tansy. Chúng tôi không khuyên bạn nên tự mình thử, vì Tansy là một loại cây mà thường được biết là độc khi không được chuẩn bị đúng cách. Có vẻ tốt hơn nếu chúng ta dùng Jack No.7 với Đá Viên.

Thành Phần

Jack Daniel’s Old No.7 ® : 50 ml
Simple syrup : 7.5 ml
Lemon juice : 20 ml
Triple sec : 20 ml

Công Thức

  1. 1/2 fill a cocktail shaker with cubed ice.
  2. Add all ingredients and shake vigorously for 15-20 seconds.
  3. 1/2 fill a rocks glass with cubed ice.
  4. Strain the liquid into the glass.
  5. Add orange zest twist to garnish.
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Silent Seven

Công Thức Khác

SILENT SEVEN
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200