We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

OLD PAL BOULEVARDIER

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's SINGLE BARREL - OLD PAL BOULEVARDIER

Một biến thể dựa trên Negronin Cocktail, thức uống này lần đầu tiên được công bố bởi nhân viên pha chế huyền thoại Harry MacElhone trong thời gian ông sống tại Paris. Những người bảo trợ của Harry là những người uống rượu sành điệu nhất trong ngày và thức uống này chắc chắn là bằng chứng về điều đó. Harry đã xuất bản một số sách cocktail tiếp tục truyền cảm hứng cho các Bartender cho đến ngày nay.

Thành Phần

Jack Daniel’s Single Barrel® : 35 ml
Dry Vermouth : 12.5 ml
Campari® : 12.5 ml

Công Thức

  1. 1/2 fill a cocktail mixing glass with cubed ice.
  2. Add all ingredients and stir for 10 seconds.
  3. Strain the liquid into the glass.
  4. Add the lemon peel to garnish.
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's SINGLE BARREL - OLD PAL BOULEVARDIER

Công Thức Khác

OLD PAL BOULEVARDIER
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200