We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

JACK OLD FASHIONED

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Jack Old Fashion

Ban đầu : ” The Old Fashioned ” được sản xuất vào năm 1806. Trên thực tế, sẽ mất thêm 60 năm nữa cho đến khi Jack Daniel mở cửa nhà máy chưng cất của mình và bắt đầu chế tạo rượu Whiskey Tennessee hoàn hảo để làm ra nó.

Thành Phần

Jack Daniel’s Old No.7 ® : 50 ml
Simple syrup : 12.5 ml
2 Dashes Angostura® bitters

Công Thức

  1.  1/2 fill a rocks glass with cubed ice
  2.  Pour Old No. 7 over ice
  3.  Add remaining ingredients and stir for 20-30 seconds
  4.  Garnish with an orange twist and a cherry
Rượu Jack Daniels Old No.7
Nguyên Liệu Pha Chế Jack Daniels - Angostura
Nguyên Liệu Pha Chế Jack Daniels - Siro
Nguyên Liệu Pha Chế Jack Daniels - Đá
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Jack Old Fashion

Công Thức Khác

JACK OLD FASHIONED
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200