We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

JACK MANHATTAN

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - JACK MANHATTAN

Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng một số người quên rằng nước đá là thành phần quan trọng của hầu hết các loại cocktail. Và không phải tất cả các viên đá được tạo ra bằng nhau. Các viên lớn hơn có diện tích bề mặt lớn hơn làm chậm sự tan chảy và làm giảm độ pha loãng của đồ uống. Vì vậy, trước khi bạn dùng Jack Manhattan, bạn có thể cân nhắc việc chọn lựa một viên đá phù hợp với Jack Manhattan.

Thành Phần

Jack Daniel’s Old No.7 ® : 50 ml
Sweet vermouth : 15 ml
2 Dashes Angostura® bitters
Orange peel

Công Thức

  1. 1/2 fill a cocktail mixing glass with cubed ice.
  2. Add all ingredients and stir for 10 seconds.
  3. Rub the orange peel around the rim of a chilled cocktail glass.
  4. Strain the liquid into the glass.
  5. Add dark cherry to garnish .
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - JACK MANHATTAN

Công Thức Khác

JACK MANHATTAN
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200