We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

JACK HONEY SMASH

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - JACK HONEY SMASH

Tại sao nó được gọi là “Smash”? Bởi vì khi bạn nỗ lực thêm một chút để lắc ly cocktail cổ điển này, nước đá sẽ nghiền nát lá bạc hà thành những miếng nhỏ.

Thành Phần

Jack Daniel’s Tennessee Honey® : 50 ml
Mint leaves : 6 ~ 8
Lemon juice : 12.5 ml
Simple syrup : 12.5 ml
Crushed ice

Công Thức

  1. 1/2 fill a cocktail shaker with cubed ice.
  2. Add all ingredients and shake vigorously for 15-20 seconds.
  3. 2/3 fill a highball glass with crushed ice.
  4. Strain the liquid into the glass.
  5. Add mint sprig to garnish.
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - JACK HONEY SMASH

Công Thức Khác

JACK HONEY SMASH
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200