We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

GODFATHER NO.7

GIỚI THIỆU

Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Godfather

Amaretto là rượu mùi hạnh nhân ngọt ngào từ Ý tạo nên sự hòa huyện tuyệt vời cho rượu dòng Smooth Whisky từ Tennessee. Chúng tôi không chắc loại Cocktail này bắt đầu từ đâu, nhưng chúng tôi biết rằng những người bạn Ý của chúng tôi khá giống với Jack No.7

Thành Phần

Jack Daniel’s Old No.7 ® : 25 ml
Amaretto® : 12.5 ml
Cola

Công Thức

  1.  1/2 fill a rocks glass with cubed ice
  2.  Pour Old No. 7 over ice
  3.  Add remaining ingredients and stir
  4.  Garnish with an orange slice and a dark cherry
Công Thức Pha Chế Jack Daniel's No7 - Godfather

Công Thức Khác

GODFATHER NO.7
Rate this post

Bình luận Facebook

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ ẩn đi.
*

079.200.5200